Ring oss 0774 - 42 42 43

Vi har något unikt

Genom att använda 450 MHz-bandet med dess unika egenskaper har Net1 störst 4G yttäckning i Sverige.

Nu har vi lanserat ”Managerbar datauppkoppling” där vi åtar oss ett utökad ansvar för drift, underhåll och åtgärd för datauppkopplingen. Vi vet att en fungerande datauppkoppling är kritisk och i många fall helt avgörande för många verksamheter.

Data uppkopplingen måste inte bara fungera, den måste också vara säker, dvs företagets interna information, vill man behålla internt.

Vi ser en tydlig trend på marknaden att fiber och 4G kommer vara de två framtidssäkra och kostnadseffektiva teknologierna jämfört med Radiolänk, Satelit, GPRS och ADSL. Därför har vi utvecklat redundanta lösningar där fiber och 4G är den gemensamma bäraren för en stabil och säker datauppkoppling.

Vi är inne i en stadig tillväxtfas och söker nya, unga talanger inom teknik och produktutveckling som kan hjälpa oss att fortsätta utvecklas. Är du intresserad, skicka din ansökan till rekrytering@net1.se

Vi vill alltid bli ännu bättre!

 

Linus Jönsson

VD Net1

linus@net1.se