Net1 logo.

Nyheter

Så kommer Net1 att utvecklas framöver

Publicerad: 8 maj 2019

Författare: Christina Bylin

Net1:s nya vd, Maria Sandgren, berättar om sitt första intryck av bolaget, vilka planer som finns framöver och hur verksamheten förstärks av att ha Teracom som ägare.

Den 14 mars i år slutförde Teracom förvärvet av den svenska delen av telekomoperatören Net1. I samband med det tillträdde Maria Sandgren som vd för Net1. Maria Sandgren har verkat som ledare inom IT- och telekombranschen i över 20 år, varav hälften inom Teracom-koncernen, och har erfarenhet av att bygga och driva nät med mycket högt ställda krav på robusthet och säkerhet. Hon kommer senast från rollen som sektionschef för mobil- och broadcastnät inom Teracom.

– Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet som innefattar såväl den kommersiella operatörssidan, som Teracom och allt vad det innebär av att vara ett statligt ägt bolag. Med min tekniska bakgrund förstår jag att Net1 är ett bolag som i mångt och mycket drivs av de tekniska förutsättningarna. Jag gillar även att bygga starka team med en gemensam vilja att utveckla hela bolaget.

Vilka viktiga milstolpar förväntar du dig att Net1 kommer uppnå under 2019?

– En första milstolpe är att flytta Net1:s verksamhet till Lindhagen i Stockholm där Teracom har sina lokaler.  2019 kommer till stor del handla om att säkerhetsklassa vår organisation och få alla att arbeta på ett säkert sätt. Målbilden är att bli säkerhetscertifierade enligt ISO 27001 under nästa år. Vi kommer fortsatt ta ansvar för den viktiga roll som Net1 spelat för områden med dålig täckning i glesbygd och till sjöss samt vidareutveckla nätet för att kunna leva upp till den höga grad av robusthet och säkerhet som efterfrågas särskilt av kunder med samhällskritisk verksamhet.

Hur ser Net1:s planer ut på lite längre sikt?

– Redan till år 2020 kommer vi att byta ut den existerande mobilnätsutrustningen för att nå ännu högre krav på säkerhet och robushet. Vi har också börjat titta på hur vi framöver kan bygga ut vårt mobilnät som i dag finns i 450 MHz-bandet. Målet är att lösa kommunikationsbehoven för statliga myndigheter och bolag med höga krav på robusthet och tillgänglighet inom telekom. Exakt vilka tjänster vi kommer att kunna erbjuda i framtiden är något som vi får återkomma till, men grunden är mobil datakommunikation. För att kunna fokusera fullt ut på vår primära målgrupp kommer vi inte att bedriva affärsverksamhet direkt mot privatkunder, som Net1 tidigare gjort. Privatkunderna kommer att finnas kvar i vårt nät men ambitionen är att hitta samarbeten med telekomoperatörer som ansvarar för kundrelationer på den marknaden.

Vilka synergieffekter ser du med att Teracom nu äger Net1?

– Net1:s nät är i största möjliga utsträckning baserat på Teracoms infrastruktur och den nya ägarbilden medför naturligtvis många synergier i det samarbetet. 

Vilken kundnytta ser du med affären?

Jag ser goda möjligheter att utvidga affären med de många gemensamma kunder som Net1 och Teracom har. Det gäller särskilt myndigheter och bolag med samhällsviktig verksamhet. I dialogen med befintliga kunder märker vi att de ser mycket positivt på Teracom som nya ägare, med den statliga kontrollen får Net1 en stabilitet och trovärdighet

Vad kommer du att ägnar din första tid som vd åt?

– Nu under min första tid fokuserar jag på att lära känna bolaget, medarbetarna, kulturen och kunderna. Parallellt med det arbetar jag naturligtvis med att få saker att fungera rent operativt, till exempel i form av att få en ledningsgrupp och beslutsstrukturer på plats. Mitt intryck av Net1 är mycket positivt – här finns en bra samarbetskultur, hög arbetsglädje och en stor framtidstro. Därtill finns en bra existerande kundbas inom vår framtida målgrupp, det vill säga myndigheter och andra aktörer med samhällskritisk verksamhet.

 

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av


Den här sajten använder kakor.

Net1 använder cookies för att se till att du får bästa möjliga användarupplevelse och för att kunna leverera skräddarsydda erbjudanden till just dig. Läs mer om hur vi använder kakor här.