Teracom Mobil logo.

Nyheter

Nya behov av säker uppkoppling driver Net1 framåt

Publicerad: 4 maj 2018

Under ett seminarium den 16 april med tema IoT och säker kommunikation berättade Michael Lindlsey, Technical Lead inom Product Development, om hur Net1:s lösningar drar nytta av fördelarna med 450 MHz-frekvensen. Här har vi sammanfattat hans starkaste argument.

Med kritiska affärsdata i fokus

Net1 började som leverantör av mobilt bredband med tjänster för uppkoppling i hushåll. I nuläget rör sig företaget i allt högre grad och mer fokuserat på området för M2M-uppkoppling. Michael förklarar:

– Vi kan idag erbjuda både produkter och tjänster som skyddar våra kunders kritiska affärsdata. Planen för framtiden är att även lägga stort fokus på utvecklingen av uppkoppling för IoT.

Net1:s nätverk är robust och baserat på LTE 3GPP-standard. Dessutom är de ensamma licenshavare av ett nationellt tillstånd på 25 år som omfattar 2×5 MHz i 450-bandet. I och med att licensen inte går ut förrän 2045 finns det goda förutsättningar för framtidssäkrad utveckling med 3GPP, och utrustning med lång livstid. Nätets täckning omfattar i dagsläget 95 procent av Sveriges yta.

Teracom är en av Net1:s strategiska partners som tillhandahåller driftsupporten dygnet runt. De är även huvudleverantör av siter och transmission och erbjuder mycket hög tillgänglighet genom användning av dieselgeneratorer som strömbackup.

Fyra hörnstenar för 450-bandet

Michael Lindsley anser det finns fyra grundläggande orsaker till att 450 MHz-frekvensen globalt sett har kommit att bli en kritisk del av M2M-kommunikation.

1. 450 MHz-spektrumets höga tillgänglighet

– Stort antal licenser som passar för LTE och som ökar i rask takt

– Används redan av många företag i Europa för affärskritisk kommunikation

2. Det ökade behovet av säkra och motståndskraftiga nätverk

– De generiska mobila nätverken är inte byggda för att möta dagens och framtida krav på säkerhet

– Därför behövs ett rikstäckande nät, dedikerat för säkra tjänster

3. Låga kostnader, kortare TTM och överlägsen täckning

– Lägre signalförlust på 450 MHz-frekvensen än signaler på högre frekvenser

– Signalen tar sig lättare igenom olika materialslag vilket skapar bättre täckning även inomhus

4. 450 MHz-frekvensens ekosystem av produkter avsedda för frekvensen

– Alla större systemleverantörer (Huawei, ZTE, Nokia, Ericsson osv.) ger stöd åt LTE450 i sina produkter.

Net1:s grundpelare: Managerade lösningar…

Michael betonar att Net1:s vision för framtiden huvudsakligen bygger på två grundpelare – managerade lösningar och säkerhet:

– Vi vill, både idag och i framtiden, kunna erbjuda våra kunder säkra och högkvalitativa tjänster för deras end-to-end-lösningar. Detta gör vi bland annat genom att utvärdera hur vi kan hjälpa våra kunder att säkra sina lösningar utifrån ett helhetsperspektiv. Till vår hjälp använder vi bland annat modeller för att identifiera, beräkna och prioritera potentiella hot genom hypotetiska scenarion.

De managerade tjänsterna för end-to-end-kommunikation kan röra sig om allt från övervakning, konfiguration på distans för utrustning som befinner sig på svårtillgängliga platser, till datatrafikstyrning, managerade kundportaler och API:er.

… Och säkerhet

I en rapport från Forrester Consulting visade det sig att 57 procent av de tillfrågade företagen ansåg sig redo att möta alla digitala hot som de potentiellt kunde utsättas för. Sanningen var dock en helt annan. 73 procent av de tillfrågade företagen hade inte säkerhetsmässiga förutsättningar för att kunna avvärja sådana hot.

Det är alltså kanske inte så konstigt att Net1 lägger så stor tonvikt vid säkerhet för sina kunders anslutningar, då företag nu mer än någonsin tidigare kopplar upp de enheter som används för att hantera affärskritiska data. Därför utvecklar Net1 ständigt nya lösningar för skydd mot intrång och incidenthantering. Michael avslutar:

– Genom privata nätverk som är helt separerade från det publika Internet kan vi erbjuda hosting-tjänster för att avlasta kundernas IT-avdelningar och åta oss delar av ansvaret. Uppkopplingen omfattas av olika typer av säkerhetsparametrar – autentiseringsmöjligheter och kryptering, exempelvis. Vi erbjuder även produkter och tjänster för förkonfiguration av noderna, vilket även det bidrar till ökad säkerhet. Genom vår helhetsvy av nätet kan vi upptäcka hot och intrång genom hela kedjan; från kundens nätverk till ända ut till våra ändnoder.

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av


Den här sajten använder kakor.

Net1 använder cookies för att se till att du får bästa möjliga användarupplevelse och för att kunna leverera skräddarsydda erbjudanden till just dig. Läs mer om hur vi använder kakor här.