Teracom Mobil logo.

Nyheter

Net1 unikt i Sverige – så skiljer vi oss från konkurrenterna

Publicerad: 21 augusti 2018

Stabil uppkoppling – även om Sverige slocknar

Det mest unika med Net1:s uppkoppling är att vi är den enda leverantören på marknaden som erbjuder 4G på frekvensen 450 MHz. Vi har med andra ord frekvensbandet ”för oss själva” – där finns det ingen annan och vi har heller inte mobiltelefoner som påverkar kapaciteten i nätet. Det gör vårt nät mycket stabilt och pålitligt.
450 MHz-frekvensen är lägre än de andra vilket gör att signalen sträcker sig betydligt längre. Vi når de delar av Sverige där de större operatörerna inte byggt ut sitt nät – de fokuserade helt enkelt mer på storstäderna. På vårt frekvensband kan vi däremot nå långt ut i skog och glesbygd. Det är även så vi planerar framåt – vi ser till de geografiska områden i världen där människor bor utspritt på en stor yta. Där har vi även vår framtida marknad.
Vi är dessutom en del av Teracoms infrastruktur vilket innebär att vårt nät kan drivas av deras dieselbackup. Om Sverige skulle ”slockna” skulle vi genom dessa backuper ändå kunna leverera 80 % av maximal kapacitet. Det är en av orsakerna till att vi är ett bra val för samhällskritiska verksamheter, där nätet helt enkelt inte får gå ner.

Inte bara SIM-kort

Självklart finns det ett finns det ett flertal leverantörer som kan leverera – praktiskt taget – det vi gör. Skillnaden är att de oftast bara levererar ett SIM-kort, utan att ta ansvar för vad som händer sedan. På Net1 arbetar vi därför för att komma längre upp i värdekedjan genom att även erbjuda verifierade routrar till vårt nät.
Med verifierade routrar menar vi att vi har testat routrarna för att säkerställa att de fungerar optimalt för det nät vi levererar. Vi levererar även routrar som är anpassade efter den verksamhet som den ska finnas och användas i. Alltifrån den lilla, enkla varianten som ”bara” är en router, till mer avancerade och ruggade produkter för datauppkoppling i tuffa miljöer. Routrarna är med andra ord optimerade för det nät som vi levererar och för den miljö den ska befinna sig.

Övervaka uppkopplingen för att säkra mätdata

Ambitionen att klättra högre i värdekedjan är även en orsak till att vi erbjuder tjänster som ska passa för den router som våra kunder väljer att använda. Vi erbjuder bland annat en övervakningstjänst som passar för våra Digi-routers, för att kunna övervaka uppkopplingar så att våra kunder ska känna sig säkra.
Vår uppkoppling används i hög grad till överföring av mätdata. Dessa mätdata används i sin tur ofta till att effektivisera processer för att i slutändan spara pengar för företag och organisationer. Att kunna övervaka och felsöka uppkopplingen är avgörande för att dessa data alltid ska kunna läsas av och analyseras. Uppstår längre glapp kan det påverka avläsningen av data och det är därför viktigt att fel avhjälps omedelbart.
En förutsättning för att kunna avhjälpa eventuella fel är alltså att lätt kunna ta reda på var felet har uppstått. I det här avseendet är det en stor fördel att vi på Net1 äger vårt eget nät. Vi kan på så sätt alltid säkerställa att kunden vet om det är hos oss som ett eventuellt fel ligger eller om de måste göra vidare felsökning för att se om felet ligger hos dem. Äger man som nätleverantör inte sitt eget nät blir det betydligt svårare att härleda felet vilket gör att felsökningsarbetet tar längre tid – och felet hinner orsaka större skada.

Säkert nät – från dag ett

På Net1 värnar vi om våra kunders IT-säkerhet. Om en router konfigureras rätt redan från början – med exempelvis brandväggar – kan nätet i hög grad säkras redan där. Det är bland annat därför vi erbjuder alla våra kunder en förkonfiguration av routern.
Det kan, utöver brandväggsregler, handla om att bestämma huruvida fjärradministration ska tillåtas, ändringar av säkerhetsinställningar såsom användarnamn och lösenord, eller avaktivering av viss funktionalitet i routern. Om kunden i ett senare skede väljer att utöka lösningen kan de redan befintliga konfigurationerna bara skickas till nya enheter som på så sätt vara ”up and running” direkt – vi sparar alla förkonfigurationer.

Vår kompetens och din probleminsikt

I en första dialog med våra kunder inleder vi med att ta reda på vilka utmaningar de står inför idag. Därefter bokas ett tekniskt möte upp. Ofta är det i detta skede som vi verkligen knyter an till kunden och vår kompetens blir som mest relevant. Här säkerställer vi vilka som är kritiska uppkopplingar – och vilka som inte är det – samt diskuterar en lämplig infrastruktur för nätet. I ett slutligt skede levererar vi en färdig lösningsbeskrivning, en solution description, till kund, med förslag på teknisk infrastruktur och vilka produkter och tjänster som bör användas.
Styrkan i det här tillvägagångssättet är att tekniker får prata med tekniker. Vår tekniska kompetens i kombination med kundens probleminsikt blir avgörande för att kunna hitta den optimala lösningen. Det är denna dialog som tar oss högre i värdekedjan och gör att vi skiljer oss från konkurrenterna, som ofta bara levererar ett SIM-kort och sedan svär sig fria från ansvar för exempelvis hårdvara. Det är så som vi har byggt ett starkt förtroende hos våra kunder.
I många företag används ett lapptäcke av olika teknologier, som inte alltid samverkar på ett optimalt sätt, och som dessutom blir dyra i längden, för att koppla upp verksamhetens alla delar. Andra lösningar är helt enkelt bara föråldrade.
Vi kan erbjuda framtidssäkrade helhetslösningar för 4G, som dessutom är kostnadseffektiva i jämförelse med exempelvis fiber och satellit. Många gånger kan sänka våra kunders kostnader – markant.

Vill du veta mer om hur vi på Net1 kan laga lapptäcket? Kontakta oss i formuläret här under eller läs fler av våra artiklar här.

 

Relaterade nyheter

Du kanske även är intresserad av


Den här sajten använder kakor.

Net1 använder cookies för att se till att du får bästa möjliga användarupplevelse och för att kunna leverera skräddarsydda erbjudanden till just dig. Läs mer om hur vi använder kakor här.