Net1 logo.

GDPR – Integritet

GDPR - Integritet

Bakgrund

Den 25:e maj 2018 trädde en ny lag i kraft som kallas Dataskyddsförordningen, eller så har du också sett det som förkortat till GDPR- General Data Protection Regulation. Den nya lagstiftningen har till syfte att stärkta rättigheter för den enskilde individens personliga integritet och på det sättet också underlätta handeln inom EU, eftersom alla får samma regler att anpassa sig till.

Vi på Net1 har välkomnat den nya lagstiftningen till vår verksamhet med öppna armar och kan med stolthet säga att vi redan gör vårt yttersta för att efterleva, och lite där till, att dina personuppgifter ska vara och är trygga hos oss.

Personuppgiftsbehandling

När Du ingår avtal (angående köp av produkter och/eller tjänster) med Netett Sverige AB orgnr 556773-3091 lämnar Du, enligt våra Allmänna villkor, Ditt samtycke, dvs du medger, att Net1 behandlar Dina Kunduppgifter på de sätt, för de syften och i den omfattning som anges i 5.1–5.7 i de Allmänna villkoren.

Med ”Kunduppgifter” avser vi person-, kund- och trafikuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, uppgifter om använda kommunikationsnät och omfattningen därav, uppgifter om ingångna avtal samt om Din användning av de produkter/tjänster Du beställer av oss.

När du ansöker på internet om ett abonnemang hos oss görs en automatisk kreditprövning. Om den inte blir godkänd blir du istället dirigerad till en annan lösning för betalning alternativt en handläggare på vår kundtjänst.

Vi använder Dina kunduppgifter för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden mot Dig enligt Avtalet (t.ex. för tillhandahållande av beställda tjänster) och även för ändamålen administration, kundservice, fakturering, kvalitetsarbete, statistik marknads- och kundanalys, affärsutveckling, bokföring och för fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut. Net1 kan också komma att spela in Ditt samtal med vår Kundservice för de angivna ändamålen. Vi sparar och behandlar uppgifterna så länge behandlingen är nödvändig för att tillgodose de angivna ändamålen.

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen reglerar att Du har rättigheter som vi givetvis vill du ska ha möjlighet att utöva. Om du önskar få veta vad vi har för information sparat om dig, kontaktar du oss skriftligt via knappen på ”Mina sidor”. Detta för att vi ska veta att det är rätt person bakom begäran. Du kommer direkt få ett svarsmail till den mail-adress du registrerat hos oss, som säger att vi mottagit din önskan om registerutdrag. Vi kommer sedan inom en månad skicka registerutdraget till dig digitalt på samma e-postadress. Om du önskar papperskopior på utdraget kommer vi ta ut en administrativ avgift för porto och utskrift.

Dina Kunduppgifter kommer att behandlas även i samband med marknadsföring (bl.a. via e-post och/eller sms/mms). Om du inte önskar direktreklam kan du lösa det genom att antingen kontakta kundtjänst eller följa anvisningar som finns i de reklamutskick vi sänder ut. Observera att vi ändå kan behöva göra utskick för att meddela Dig information om din tjänst för att vi ska kunna uppfylla Avtalet.

En av de paragrafer dataskyddsförordningen innehåller är tydliga med att Du har rätt att få dina personuppgifter raderade på Din egen begäran. Detta gör Du genom att kontakta oss skriftligt via ”Mina sidor” eller på mail. Vi förbehåller oss dock att behålla uppgifter så länge vi har pågående avtal om tjänst, tvist eller annan lagstiftning kräver att vi har kvar informationen.

På ”Mina sidor” kan du själv rätta dina uppgifter. Uppgifterna blir sedan automatiskt uppdaterade och kommer till oss och våra underleverantörers vetskap. Om det är något som du inte kan rätta till själv så hjälper vår kundtjänst dig.

Vi använder oss av modern teknik med IT-lösningar där vi ställer höga krav på de tjänster Vi brukar. Vi nyttjar oss till viss del av molntjänster i det administrativa arbetet och Vi vill vara transparenta med detta. När vi brukar oss av underleverantör av sådan tjänst, så ska de uppfylla de riktlinjer som EU satt upp. Om en sådan tjänst skulle finnas utanför EU, i så kallat tredje-land, kräver vi att de ska vara godkända enligt de informationssäkerhetsavtal EU satt upp med vissa länder. Läs vilka länder som innefattas här.

Om Du är missnöjd med något som gäller Dataskyddsförordningen, så kan Du lämna klagomål till Data Inspektionen. Data Inspektionen kommer under 2018 att byta namn till Integritetsmyndigheten.

Dataskyddsförordningen säger också att du har rätta att portera dina personuppgifter. Detta har du alltid kunnat göra hos oss genom att du kan flytta dina nummer och uppgifter mellan svenska telekomföretag. För övriga frågor kring hur vi hanterar porteringar kontaktar du vår kundservice.

Om du har frågor om vårt arbete med dataskyddsförordningen så är du välkommen att ställa dina frågor direkt på mail eller ringa vår kundtjänst på 0774 – 42 42 43 så ser de till att du får kontakt med en person med rätt kunskap hos oss.

Slutligen vill Vi berätta att Vi är stolta att få ha Ditt förtroende att vi hanterar Dina personuppgifter korrekt, lagenligt och transparent enligt Dataskyddsförordningen.

Den här sajten använder kakor.

Net1 använder cookies för att se till att du får bästa möjliga användarupplevelse och för att kunna leverera skräddarsydda erbjudanden till just dig. Läs mer om hur vi använder kakor här.