Är din kritiska kommunikation säker?

Den digitala utvecklingen går svindlande fort. Men på vägen mot digital transformation finns väghinder som du måste väja för – utan att bromsa. Frågan är: Skulle du sätta dig i ett skenande fordon utan ett säkerhetsbälte?

I takt med att den nya tekniken etablerats i våra verksamheter börjar effekterna av den digitala utvecklingen snabbt och brett märkas bortom effektivisering. I det långa loppet kommer alla branscher att präglas av digitalisering och den som inte snabbt anpassar sig till detta kommer snabbt att hamna i bakvattnet i konkurrensen med andra verksamheter som hittat mer agila, digitala arbetssätt. Plötsligt går det nu att dra nytta av outnyttjade resurser som det hittills inte funnits ekonomi i att erbjuda marknaden. Eller samordna redan tillgängliga resurser på nya innovativa sätt. Framöver kommer vi även att se hårdare regulatoriska krav, särskilt gällande samhällskritiska verksamheter, om ökad kontroll och säkerhet vilket förutsätter att man arbetar digitalt.

Men i och med att företag av dessa anledningar i allt högre grad använder M2M-lösningar för att mäta, övervaka och styra olika processer, ökar riskerna med att koppla upp sig direkt via internet. Dagligen drabbas företag av överbelastningsattacker, dold övervakning och intrångsförsök. Trenden är tydlig och hotbilden påverkar alla typer av nät. Med allt fler uppkopplade mätpunkter och mobila medarbetare i svenska företag blir därför frågorna kring säkerhet, intrång och stabilitet allt viktigare. De flesta förstår vikten av att ha larm på sina lokaler för att motverka fysiska intrång. Men för att verkligen sova gott om natten borde fler företag även se över det digitala skyddet. Ett sätt är att säkra nätverken är att kryptera alla uppkopplingar med en VPN-lösning. 

Vad behöver du mäta, övervaka eller styra i din verksamhet?

I takt med att allt fler processer i företagens verksamheter kopplas upp och kopplas ihop, ökar även behovet av att skydda dem från angrepp utifrån. Detta har blivit högaktuellt i och med Ekots kartläggning av hur tusentals IT-system som används för att kontrollera bland annat samhällsviktig infrastruktur, visat sig vara sårbara för attacker.

Gällivare Kommun säkrar samhällskritiska funktioner

Tidigare har kommunens uppkoppling skett via vanligt telenät, men i takt med nedrustningen av det fasta telenätet och att det dessutom blev mer och mer kännbart att uppkopplingen var alltför långsam, beslöt sig Gällivare kommun för att försöka hitta en annan lösning.

Säker VPN-tunnel - separera kommunikationen från internet

Viktiga system kan slås ut genom attacker, fjärrstyras av obehöriga eller bli infekterade av virus. Rädslan för att ansluta lösningar direkt till internet blir därför allt större och efterfrågan på säkrare lösningar där enheterna går att fjärrstyras utan att de kan nås genom publika nätverk ökar.

Michael Lindsley - Secure communications

Under mitten av april hade vi nöjet att hålla ett webinarium med b.la. vår Head of IoT Strategy inom Teknik Michael Lindsley. Här under finner ni filmen till webinariet, och artikeln vi gjorde kring detta finner du här.

Privat 4G nätverk

Vi vet att du är beroende av ett ständigt inflöde av data för att säkerställa att rätt beslut fattas. Inom vatten- och avloppsbranschen måste du snabbt få information om en pumpstation felar. Inom fastighetsförvaltning krävs data om värme, ventilation och energiförbrukning för att hålla nere kostnader och säkerställa att hyresgästerna trivs i fastighetens lokaler. Vad du än gör är den här typen av information kritisk för att du ska kunna utföra ditt arbete på bästa möjliga sätt.

Men den tekniska utvecklingen går svindlande fort och på vägen mot digital transformation finns väghinder som du måste väja för – utan att bromsa. Frågan är: Skulle du sätta dig i ett skenande fordon utan ett säkerhetsbälte? Självklart är svaret nej och därför borde detsamma gälla för din affärskritiska kommunikation.

Då fler och fler verksamheter i allt högre grad använder M2M-lösningar för att mäta, övervaka och styra olika processer, ökar även riskerna med att koppla upp sig direkt via internet. Hackerattacker har funnits på dagordningen för många svenska företag sedan länge, men mer som en teoretisk risk än ett faktum. På senare år drabbas dock allt fler – och det kostar allt mer. Enligt NTT Securitys senaste Risk: Value Report för 2018 kostar det svenska företag i snitt 10 miljoner kronor att återhämta sig efter ett intrång, vilket kan jämföras med 2017 års siffror på 7 miljoner kronor. Den beräknade tiden det tar för ett företag att återställas efter intrång beräknas till 47 dagar. Samtidigt visar en annan undersökning från FICO att dataintrången ökar hos svenska företag, i vissa fall med mer än 100 procent. Under senaste året har fler än var tionde svenskt företag (11 %) utsatts för dataintrång.

Med allt fler uppkopplade mätpunkter och mobila medarbetare i svenska företag blir frågorna kring säkerhet, intrång och stabilitet allt viktigare. Därför skärps nu regulatoriska krav, särskilt gällande samhällskritiska verksamheter, om ökad kontroll och säkerhet – bland annat genom det kommande NIS-direktivet. Som företag räcker det inte längre med bara krockkudde; även bältet ska på. För att säkra dina affärskritiska data behöver du VPN.

VPN – virtuellt privat nätverk – skapar en säker förbindelse, eller ”tunnel”, mellan två eller flera punkter i ett datanätverk. På så sätt kan du skapa en säker anslutning hela vägen från ditt interna företagsnätverk till uppkopplade enheter i fält – oavsett geografisk placering. VPN används därför för överföring av affärskritisk kommunikation mellan maskiner eller mellan maskiner och servrar. Genom att erbjuda managerbar datauppkoppling åtar vi på Net1 oss ett utökad ansvar ifråga om drift, underhåll och åtgärd för datauppkopplingen som inte bara ska fungera – den måste också vara säker. Med vårt VPN kan du skapa en helt separat nätverksförbindelse mellan sensorer och industriell utrustning på ett enkelt och säkert sätt.

På vår nyhetssida  kan du läsa mer om hur våra kunder använder VPN och hur det hjälper dem att skydda verksamhetskritiska data.


Du kan även läsa mer om hur VPN fungerar i vår guide som du hittar här


Net1 erbjuder Mobilt VPN som tjänst för att skydda företagets datatrafik. Tjänsten är flexibel och skalbar från några enstaka anslutningar till flera tusen. I tjänsten ingår även utökad support med ett dedikerat teknik- och supportteam, ett unikt telefonnummer och e-postadress för snabbare service.