M2M - Kommunikation

För att styra ditt företag på rätt kurs måste du nu i allt högre grad än tidigare koppla samman funktioner, processer och enheter inom ditt företag och fatta beslut baserade på dina insamlade data. Det gäller oavsett om du hämtar information från en pumpstation eller sensorer på vägbanan. Med en nätverksstabilitet på 99,998 % och Sveriges mest omfattande täckning spelar det ingen roll hur långt bort dina elstationer är placerade. Vi har täckningen och våra maskin-till-maskin-lösningar säkerställer att dina data kommer fram. Alltid.

Våra M2M-tjänster erbjuder ändlösa möjligheter som hjälper dig att effektivisera din verksamhet. Från managerade tjänster som meddelar dig vid avvikelser, till förkonfigurerade routrar som enkelt integreras i din existerande IT-plattform. Ditt abonnemang utformas individuellt och baseras på dina specifika behov. Från små till större mängder data som alla dina M2M-applikationer kan dela. Ta reda på mer här!

Beställ M2M-uppkoppling.


Vill du veta mer om M2M-kommunikation – läs vår guide som du hittar här. Du kan även läsa hur våra kunder använder M2M-lösningar för att stärka sin affär i våra kundcase med Vital Integration eller HSB Östergötland.


Skogsindustrin digitaliseras med M2M-lösningar

Skogsindustrin är en av de industrier som betytt mest för Sverige genom historien. Just nu belyser initiativet Svenska Skogen, genom olika kampanjer, skogens betydelse för vårt avlånga land. Tydligt är att den kommer att fortsätta att spela en viktig roll för oss genom de nya innovationer som nu utvecklas.

M2M Guide

Inom de flesta branscher utvecklas idag nya och innovativa applikationer och tjänster för att bättre kunna monitorera, analysera och styra verksamheten. Med det följer behovet att koppla upp dessa smarta applikationer och enheter med M2M.

Ny våg av digitalisering i tillverkningsindustrin

Stora svenska tillverkningsföretag har under de senaste åren genomgått en stor digitaliseringstransformation som har lett till ökad automation, processeffektivet och bättre kostnadskontroll. Men för att säkerställa konkurrenskraft räcker det inte med bara nya lösningar. Det krävs även tillförlitlig driftsstabilitet och säkerhethet i alla led.

M2M


När du använder M2M-kommunikation ska geografin inte begränsa dig. Du måste kunna nå din information oavsett var du eller din utrustning befinner sig. Dessutom måste du kunna hantera sensorer, routrar och annan nätverksutrustning på distans. Idag lägger alltför många företag tid och resurser på manuell av sin nätverksutrusning. Därför är det viktigt att du kan styra sådana processer på distans – särskilt om din nätverksutrustning är avlägset placerad eller i oländig terräng. Då kan du enkelt starta om enheter eller installera och uppdatera firmware utan att fysiskt befinna dig på plats.

Med Net1:s M2M-lösningar sparar du både in den tid som de anställda måste lägga på manuell felhantering och den tid det tar att åtgärda själva felet. På så sätt sänker du dina kostnader och får bättre avkastning på din investering.

Vill du veta mer om M2M-kommunikation – läs vår guide som du hittar här.

Vatten och Avlopp

Inom VA-segmentet är det viktigt att genom smarta sensorer och mätsystem effektivt förebygga driftstörningar.

Net1 levererar en managerad datauppkoppling för driftövervakning och styrning till bland annat vattenpumpar. Vi ser till att styr- och automationsleveranser alltid fungerar. Våra verifierade industriroutrar är anpassade för SCADA och PLC-system.

Energi

Energibranschen står inför förändringar – inte minst i och med den resa mot ett smartare elnät som är i antågande. Datakommunikationen för dessa samhällskritiska funktioner måste ständigt fungera – bland annat för att säkerställa optimal drift och underlätta i felsökningsarbetet. Dessutom krävs stor säkerhet för dessa verksamheter som levererar samhällskritiska tjänster. 

Fastighet

”Den smarta fastigheten” har kommit att bli ett vedertaget och välanvänt begrepp. Med fler uppkopplade lösningar kan stora kostnadsbesparingar göras – samtidigt boendeupplevelsen förbättras. Men med allt fler driftskritiska och uppkopplade tjänster och enheter i fastigheterna ökar även behovet av driftstabil och säker uppkoppling.