Mobilt VPN

Skydda företagets datatrafik

Varför VPN?

Nu gör vi det lätt och mycket säkert att knyta ihop företagets alla kontor, anställda och M2M-lösningar över hela Sverige.


Mobilt VPN öppnar möjligheter för bättre och säkrare kommunikation genom att enkelt och kostnadseffektivt koppla ihop mindre enheter av bolaget, lokalt eller spridda över landet, med företagets VPN.


Tjänsten är skalbar och flexibel, från några enstaka anslutningar till flera tusen. Tjänsten levereras över vårt 4G-nät med valfria abonnemang, vilket ger en trygg och stabil uppkoppling.


De modem som används kommer att logiskt tillhöra företagets egna nätverk med möjlighet att tilldela egna IP adresser. Anslutningen till företagets egna nätverk sker via ett eget APN (Access Point Name) och ni bestämmer själva vilka enheter som ska få ansluta till nätet.


När anslutningsbegäran till företagets specifika APN når Net1 leds dataflödet in på en separat datakanal (VRF) vilket innebär att trafiken är logiskt separerad från all annan trafik för maximal säkerhet. Vill ni ha en redundant lösning hjälper vi er givetvis med detta.

Fördelar

 • SÄKER UPPKOPPLING

  En enkel och säker koppling till företagsnätet, direkt från routern. Möjlighet till en layer 3-anslutning, direkt till modemets WAN-sida.

 • FLEXIBELT OCH SKALBART

  En flexibel och skalbar tjänst, från några enstaka anslutningar till tusentals anslutningar spridda över hela Net1s täckningsområde i Skandinavien med mobilt bredband.

 • LÄTT ATT KOMMA IGÅNG

  Du behöver endast egen utrustning för att terminera en VPN-tunnel (IPSec) eller etablera en fast förbindelse till vår serverhall för att skicka all trafik direkt till företagets nätverk.

 • EGET APN

  Abonnemang och ett eget APN tillhandahålls av Net1. All trafik är separerad från övriga kunder och från Internet.

 • FULL KONTROLL

  Har ni även en Radius-server kan ni själva kontrollera IP-addressering och sköta nätverksregler per ansluten enhet och ha full kontroll. Vill ni komma igång enkelt erbjuder vi även detta som en managerad tjänst.

Teknisk beskrivning

Tjänsten tillhandahålls över Net1s mobila nät genom att företaget tilldelas ett eget APN i vårt nätverk dit bara egna abonnemang får ansluta. Autentisering kan ske både via SIM-kort och via företagets egna Radius-server.

Utöver autentisering kan företagets Radius-server hantera annan konfiguration av routrarna som till exempel tilldelning av IP-adresser.

Trafiken är separerad i nätet med hjälp av IP/MPLS genom hela Net1s nätinfrastruktur och lämnas av på en avlämningsrouter varifrån företaget antingen kopplas in via en fast anslutning separerad från Internet, eller via en VPN-tunnel (IPSsec) över Internet.
I vårt grundpaket ingår anslutning till en av våra serverhallar men för extra tillförlitlighet kan en ytterligare anslutning ske två avlämningsroutrar i olika serverhallar (redundant transmission).

Ofta väljer våra kunder att kombinera en fast anslutning och en VPN-tunnel för att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå en redundant anslutning mellan näten.

Managerat Mobilt VPN

För kunder som inte själva önskar hantera autentisering genom en egen Radius-server erbjuder vi en tilläggstjänst för Managerat Mobilt VPN så att du snabbt och enkelt kan komma igång.


Med denna tjänst ser vi till att autentisering och tilldelning av IP-adresser sker korrekt och säkert utan att du behöver investera i en egen RADIUS-infrastruktur. Allt du behöver göra är att koppla upp ditt företags nät till oss via en fast anslutning eller en VPN-tunnel och du är igång.
Ladda ner guide


Ladda ner vår VPN guide för säkrare trafik utan intrång.