Sammanfattning av beställningen


  Månadskostnad:

  Engångskostnad:

  Avtalstid:

  Minsta totala kostnad:


  samtliga priser är angivna exklusive moms

  40GB 299kr/mån

  20GB 199kr/mån

  6GB 99kr/mån


  4G WiFi router

  Hyr 4G WiFi router

  4G WiFi router

  Hyr 4G WiFi router

  4G WiFi router

  Hyr 4G WiFi router


  SIM-kort (sitter redan i routern) 0 kr/mån

  Rundstrålande antenn med 10m kabel 556 kr

  Magnetfotsantenn 316 kr

  Riktantenn med 10m kabel 556 kr

  Panelantenn med 8m kabel 1036 kr

  Billaddare 4G WiFi-router ftg 79 kr

  Fast IP 59 kr/mån

  Förkonfiguration av router 0 kr/mån

  Övervakning 100 kr/mån

  Utbytesgaranti och enkel förkonfiguration 50 kr/mån

  Utökad support 50 kr/mån

  SIM-kort (sitter redan i routern) 0 kr/mån

  Rundstrålande antenn med 10m kabel 556 kr

  Magnetfotsantenn 316 kr

  Riktantenn med 10m kabel 556 kr

  Panelantenn med 8m kabel 1036 kr

  Batteri 4G WiFi-router ftg 179 kr

  Billaddare 4G WiFi-router ftg 79 kr

  Fast IP 59 kr/mån

  Förkonfiguration av router 0 kr/mån

  Övervakning 100 kr/mån

  Utbytesgaranti och enkel förkonfiguration 50 kr/mån

  Utökad support 50 kr/mån

  SIM-kort (sitter redan i routern) 0 kr/mån

  Riktantenn med 10m kabel 556 kr

  Rundstrålande antenn med 10m kabel 556 kr

  Panelantenn med 8m kabel 1036 kr

  Magnetfotsantenn 316 kr

  Billaddare 4G WiFi-router ftg 79 kr

  Fast IP 59 kr/mån

  Förkonfiguration av router 0 kr/mån

  Övervakning 100 kr/mån

  Utbytesgaranti och enkel förkonfiguration 50 kr/mån

  Utökad support 50 kr/mån


  1. Utrustning och tjänster

  2. Leverans och fakturering

  Första fakturan skickas till er folkboföringsadress av säkerhetsskäl


  Använd samma Leveransadress som faktureringsadress


  1. Utrustning och tjänster

  2. Leverans och fakturering