Sammanfattning av beställningen


  Månadskostnad:

  Engångskostnad:

  Avtalstid:

  Minsta totala kostnad:


  samtliga priser är angivna exklusive moms

  M2M 1 Mbps Obegränsad datamängd Köp routern

  M2M 1 Mbps 10 GB Köp routern

  M2M 1 Mbps 5 GB Köp routern

  M2M 1 Mbps 1 GB Köp routern

  M2M 1 Mbps Obegränsad 149 kr/mån Hyr routern

  M2M 1 Mbps 10 GB 99 kr/mån Hyr routern

  M2M 1 Mbps 5 GB 79 kr/mån Hyr routern

  M2M 1 Mbps 1 GB 49 kr/mån Hyr routern


  4G WiFi router

  Digi WR21

  Digi WR44

  Digi WR44R

  Virtual Access GW3300

  Garderos R-7758

  Digi WR31

  4G WiFi router

  Digi WR21

  Digi WR44

  Digi WR44R

  Virtual Access GW3300

  Garderos R-7758

  Digi WR31

  4G WiFi router

  Digi WR21

  Digi WR44

  Digi WR44R

  Virtual Access GW3300

  Garderos R-7758

  Digi WR31

  4G WiFi router

  Digi WR21

  Digi WR44

  Digi WR44R

  Virtual Access GW3300

  Garderos R-7758

  Digi WR31

  Hyr 4G WiFi router

  Hyr Digi WR44

  Hyr Digi WR44R

  Hyr Virtual Access GW3300

  Hyr Garderos R-7758

  Hyr Digi WR21

  Hyr Digi WR31

  Hyr 4G WiFi router

  Hyr Digi WR44

  Hyr Digi WR44R

  Hyr Virtual Access GW3300

  Hyr Garderos R-7758

  Hyr Digi WR21

  Hyr Digi WR31

  Hyr 4G WiFi router

  Hyr Digi WR44

  Hyr Digi WR44R

  Hyr Virtual Access GW3300

  Hyr Garderos R-7758

  Hyr Digi WR21

  Hyr Digi WR31

  Hyr 4G WiFi router

  Hyr Digi WR44

  Hyr Digi WR44R

  Hyr Virtual Access GW3300

  Hyr Garderos R-7758

  Hyr Digi WR21

  Hyr Digi WR31


  Magnetfotsantenn 316 kr

  Riktantenn med 10m kabel 556 kr

  Rundstrålande antenn med 10m kabel 556 kr

  Panelantenn med 8m kabel 1036 kr

  Billaddare 4G WiFi-router ftg 79 kr

  Fast IP 59 kr/mån

  Magnetfotsantenn 316 kr

  Riktantenn med 10m kabel 556 kr

  Rundstrålande antenn med 10m kabel 556 kr

  Panelantenn med 8m kabel 1036 kr

  Billaddare 4G WiFi-router ftg 79 kr

  Fast IP 59 kr/mån

  Magnetfotsantenn 316 kr

  Riktantenn med 10m kabel 556 kr

  Rundstrålande antenn med 10m kabel 556 kr

  Panelantenn med 8m kabel 1036 kr

  Billaddare 4G WiFi-router ftg 79 kr

  Fast IP 59 kr/mån

  Magnetfotsantenn 316 kr

  Riktantenn med 10m kabel 556 kr

  Rundstrålande antenn med 10m kabel 556 kr

  Panelantenn med 8m kabel 1036 kr

  Billaddare 4G WiFi-router ftg 79 kr

  Fast IP 59 kr/mån

  Magnetfotsantenn 316 kr

  Riktantenn med 10m kabel 556 kr

  Rundstrålande antenn med 10m kabel 556 kr

  Panelantenn med 8m kabel 1036 kr

  Billaddare 4G WiFi-router ftg 79 kr

  Fast IP 59 kr/mån

  Magnetfotsantenn 316 kr

  Riktantenn med 10m kabel 556 kr

  Rundstrålande antenn med 10m kabel 556 kr

  Panelantenn med 8m kabel 1036 kr

  Billaddare 4G WiFi-router ftg 79 kr

  Fast IP 59 kr/mån

  Magnetfotsantenn 316 kr

  Riktantenn med 10m kabel 556 kr

  Rundstrålande antenn med 10m kabel 556 kr

  Panelantenn med 8m kabel 1036 kr

  Billaddare 4G WiFi-router ftg 79 kr

  Fast IP 59 kr/mån

  Magnetfotsantenn 316 kr

  Riktantenn med 10m kabel 556 kr

  Rundstrålande antenn med 10m kabel 556 kr

  Panelantenn med 8m kabel 1036 kr

  Billaddare 4G WiFi-router ftg 79 kr

  Fast IP 59 kr/mån


  1. Utrustning och tjänster

  2. Leverans och fakturering

  Första fakturan skickas till er folkboföringsadress av säkerhetsskäl


  Använd samma Leveransadress som faktureringsadress


  1. Utrustning och tjänster

  2. Leverans och fakturering