Sammanfattning av beställningen


  Månadskostnad:

  Engångskostnad:

  Avtalstid:

  Minsta totala kostnad:


  samtliga priser är angivna exklusive moms

  Lilla kontoret, Obegränsad datamängd


  Hyr 4G WiFi router

  4G WiFi router

  Digi WR21

  Digi WR44

  Digi WR44R

  Virtual Access GW3300

  Garderos R-7758

  Digi WR31


  SIM-kort (sitter redan i routern) 0 kr/mån

  Magnetfotsantenn 316 kr

  Riktantenn med 10m kabel 556 kr

  Rundstrålande antenn med 10m kabel 556 kr

  Billaddare 4G WiFi-router ftg 79 kr


  1. Utrustning och tjänster

  2. Leverans och fakturering

  Första fakturan skickas till er folkboföringsadress av säkerhetsskäl


  Använd samma Leveransadress som faktureringsadress


  1. Utrustning och tjänster

  2. Leverans och fakturering