Stabilitet och säkerhet i fokus för Bodens Energi

Bodens Energi distribuerar och producerar el och fjärrvärme för omkring 16 400 elnätsanslutningar och 4 100 fjärrvärmeanslutningar. De är även ägare av infrastruktur för elnät, fiber och fjärrvärme och omsätter cirka 350 miljoner kronor. Som leverantör av samhällskritiska funktioner är övervakning och styrning av allt från vattenkraftstationer till frånskiljare och mottagningsstationer avgörande för att kunna erbjuda driftstabilitet och snabba insatser vid eventuella fel.Vi har intervjuat Systemteknikern Andreas Ericsson hos Bodens Energi som berättar om deras utmaningar, vikten av god täckning och stabilitet, samt hur Net1 har hjälpt dem nå målsättningar inför NIS-direktivet. Allt för att säkra sin kritiska kommunikation som alltid måste fungera.

Net1 unikt i Sverige – så skiljer vi oss från konkurrenterna

Idag är har så gott som alla företag redan en uppkoppling. Därför är vi på Net1 sällan den första leverantören av nät som du som kund kommer i kontakt med. Det kan på det hela taget kännas lite avlägset att diskutera ny uppkoppling när det redan finns en. Så vad erbjuder Net1 som du inte redan har idag och vad kan du förvänta dig som kund hos oss? Här får du en bättre inblick i fördelarna med att anlita oss i jämförelse med exempelvis ”de stora drakarna” – och vad som gör oss unika på en marknad där en stor mängd aktörer slåss om kunderna, men med väldigt snarlika erbjudanden.

Tre svenska elnätsbolag om utmaningarna med datakommunikation: stabilitet, driftsäkerhet och täckning

Datakommunikationen för samhällskritiska funktioner måste ständigt fungera – bland annat för att säkerställa optimal drift och underlätta i felsökningsarbetet. Så vilka svårigheter medför dessa krav på tillförlitlig uppkoppling för verksamheterna? Vi har talat med tre elnätsbolag som berättar om sina olika kommunikationsutmaningar.

Webbinarium - Varför 450 MHz-bandet är idealt för IoT

I mitten av april hade Net1 nöjet att ta emot Tor Leif Aarland, han höll ett uppskattat seminarium om 450 MHz-bandet och IoT. Bland annat berättade han om varför just 450 MHz-frekvensen är så idealisk för IoT-applikationer.

Webbinarium - Michael Lindsley om säkra kommunikationslösningar

Under mitten på april hade vi nöjet att hålla ett webinarium med b.la. vår Head of Strategic Development inom Teknik Michael Lindsley. Här under finner ni filmen till webinariet, och artikeln vi gjorde kring detta finner du här.

Nya behov av säker uppkoppling driver Net1 framåt

Under ett seminarium den 16 april med tema IoT och säker kommunikation berättade Michael Lindlsey om hur Net1:s lösningar drar nytta av fördelarna med 450 MHz-frekvensen. Här har vi sammanfattat hans starkaste argument.

450 MHz-frekvensen – idealisk för IoT-applikationer

För att förstå varför 450-frekvensen passar så bra för just uppkoppling av IoT-lösningar, måste vi först skapa oss en förståelse för egenskaperna hos elektromagnetiska vågor på olika frekvenser. Tor Leif Aarland berättar.

M2M skapar utveckling i alla branscher

Vad behöver du mäta, övervaka eller styra i din verksamhet? Inom så gott som alla branscher utvecklas idag nya och innovativa applikationer och tjänster för att bättre kunna monitorera, analysera och styra verksamheten.

Smidig paketering för din bransch

Är det svårt att hitta rätt bland abonnemang och hårdvara som passar just ditt företag? Nu lanserar Net1 smidiga paketeringar utifrån olika branschers behov. ”Vi har sett tydliga mönster i vad företag i olika branscher har för uppkopplingsbehov”

Gällivare Kommun säkrar uppkoppling för samhällskritiska funktioner

Tidigare har kommunens uppkoppling skett via vanligt telenät, men i takt med nedrustningen av det fasta telenätet och att det dessutom blev mer och mer kännbart att uppkopplingen var alltför långsam, beslöt sig Gällivare kommun för att försöka hitta en annan lösning. Mikael Johansson, systemingenjör inom Gällivare kommun, berättar.

Säkra ditt processnät med VPN från Net1

I takt med att allt fler processer i företagens verksamheter kopplas upp och kopplas ihop, ökar även behovet av att skydda dem från angrepp utifrån. Detta har blivit högaktuellt i och med Ekots kartläggning av hur tusentals IT-system som används för att kontrollera bland annat samhällsviktig infrastruktur, visat sig vara sårbara för attacker. Här tar vi en närmare titt på vad som skiljer de olika typerna av nätverk åt i ett företag.

Vad behöver du mäta, övervaka eller styra i din verksamhet?

Möjligheterna att koppla upp olika smarta enheter och applikationer via M2M-tjänster har ökat snabbt bland mindre företag. Traditionella M2M-tjänster är lösningar för betaltransaktioner, larm- och övervakning och nu skapas innovation.

Mälarenergi väljer Net1:s managerade säkerhetslösning för att koppla upp sina vattenkraftstationer

Mälarenergi levererar el till omkring 150 000 invånare i Mälardalen. Vid två av deras kraftstationer som kopplades upp via satellit uppstod kommunikationsproblem och uppkopplingen till stationerna uteblev. Med managerat mobilt VPN från Net1 löstes inte bara uppkopplingsproblemen – det blev även billigare, lättare att installera, snabbare och säkert.

Läs om fördelarna - Ökad säkerhet med VPN-tunnel och separera kommunikationen från internet

Internet genomsöks regelbundet i jakten på osäkra nätverk och enheter som saknar skydd för olika typer av exponering och intrång. Viktiga system kan slås ut genom attacker, fjärrstyras av obehöriga eller bli infekterade av virus. Rädslan för att ansluta lösningar direkt till internet blir därför allt större och efterfrågan på säkrare lösningar där enheterna går att fjärrstyras utan att de kan nås genom publika nätverk ökar.

Nacka Energi väljer Net1:s säkerhetslösning för att säkerställa oavbruten datakommunikation med elstationerna

Nacka Energi är elnätsbolaget i Nacka med infrastruktur för att de ska kunna leverera el till sina kunder. Deras infrastruktur består idag av ett antal stora elstationer och ett antal mindre, men tillväxtplanerna för nya stationer växer ikapp med Nacka kommuns expandering.

Övervakning och mätdata för 200 VA-anläggningar

Niklas Knutar är process- och utvecklingsansvarig inom automation på MittSverige Vatten & Avfall. Det innebär att han har ansvar för de olika styr- och SCADA-system som säkerställer att övervakning av anläggningarna fungerar och att viktiga mätdata samlas in och behandlas. Ansvaret omfattar även själva processnätverken – det vill säga, kommunikationen mot de olika stationerna.

Ny våg av digitalisering i tillverkningsindustrin

Alltfler verksamheter inom tillverkningsindustrin hittar nya digitala lösningar för ökad effektivitet, sänkta kostnader och ökade intäkter – både för driften av fastigheterna där verksamheten bedrivs och för det arbete som utförs där.

Skogsindustrin digitaliseras med M2M-lösningar

Skogsindustrin är en av de industrier som betytt mest för Sverige genom historien. Just nu belyser initiativet Svenska Skogen, genom olika kampanjer, skogens betydelse för vårt avlånga land. Tydligt är att den kommer att fortsätta att spela en viktig roll för oss genom de nya innovationer som nu utvecklas.

Linde Energi säkrade sina IT-system i enlighet med det kommande NIS-direktivet

I takt med att Linde Energis verksamhet växer ökar även behovet av en skalbar och effektiv kommunikationslösning. Nu går Linde Energi från Bergslagen, norra Örebro, från 56 separata VPN-tunnlar till en mobil helhetslösning som tillgodoser hela uppkopplingsbehovet.

Nacka kommun storsatsar på digital hälsa

Som ett steg i kommunens arbete för att förbättra och utveckla vård och omsorg har Nacka kommun tecknat avtal med Tieto och Vital Integration om leverans av digitala lösningar och hjälpmedel. Vital Integration blir Nacka kommuns välfärdsoperatör.

Krav på ökad säkerhet och rapportering – nu kommer NIS-direktivet

Vid det här laget har de flesta hört talas om GDPR – dataskyddsförordningen som i grunden ska förändra sättet som företag samlar in, lagrar och använder personuppgifter på. Vad många däremot inte hört talas om är NIS-direktivet som kommer träda i kraft något senare. Tanken med direktivet är att det ska höja skyddsnivån för samhällsviktiga och digitala tjänster. I den här artikeln reder vi ut begreppen kring EU-direktivet som träder i kraft under 2018.

Risker med den smarta fastigheten

Sättet vi lever på håller på att förändras i grunden. Våra uppkopplade liv ger oss möjligheter i vardagen som för bara något decennium sedan mer eller mindre betraktades som science fiction. Den nya tekniken flyttar in i våra hem och blir en del av vår vardag – inte minst när våra fastigheter i allt högre grad ansluts till Internet. Idag är fastighetens porttelefoner, lås och bokningssystem uppkopplade, vilket skapar stora fördelar för dem som använder lokalerna. Men de smarta, uppkopplade fastigheterna kan också innebära risker…

Tryggare trygghetslarm i kommunerna

Att det satsas alltmer på digital transformation och nya digitala tjänster i Sveriges kommuner är inget självändamål. De nya lösningarna frigör nämligen resurser, samtidigt som de gör kommunens verksamheter både effektivare och tryggare. I den här artikeln tar vi en närmare titt på varför fördelarna med digitaliseringen av trygghetslarm är helt avhängiga vilken uppkoppling du som IT-ansvarig väljer för dem.

Gör din BRF smart och säker!

”Den smarta fastigheten” har kommit att bli ett vedertaget och välanvänt begrepp. För dig som är ordförande i en Brf kan det tyckas avlägset att tänka i termer av att koppla upp fastigheten, men faktum är att intresset nu ökar i takt med att allt fler kommer till insikt om vilka kostnadsbesparingar man kan göra och hur boendeupplevelsen kan förbättras. Men med allt fler driftskritiska och uppkopplade tjänster och enheter i fastigheterna ökar även behovet av driftstabil och säker uppkoppling.

Ofrivillig IT-chef? Så väljer du rätt uppkoppling!

I större företag finns det så gott som alltid en IT-ansvarig, men i mindre företag är det inte alls lika säkert att det finns en dedikerad IT-tjänst. Har du fått ansvar för att hitta uppkopplingsleverantör till era nya M2M-tjänster – trots att du kanske inte riktigt vet i vilken ände du ska börja? Känner du dig som den ofrivillige IT-chefen? Är det ett M2M-abonnemang du söker?

Säkra betalningen - äg din egen uppkoppling

För närvarande råder en veritabel explosion av pop-up-butiker och shop-in-shop-koncept. För att inte tala om alla food trucks. Flexibilitet och mobilitet är de gemensamma nämnarna och den ökande digitaliseringen medför även en förbättrad kundupplevelse. Så vad måste du som butiks- eller restaurangägare tänka på när man väljer uppkoppling för en tillfällig placering av verksamheten?

Smarta fastigheter - framtiden flyttar in

Digitaliseringen påverkar så gott som alla aspekter av vår tillvaro. Nu skapar den även mängder nya tjänster för våra fastigheter. Som fastighetsägare står du inte bara inför val av smarta tjänster och applikationer – du måste även välja hur du på bästa och säkrast sätt kopplar upp dem.

Radio, satellit, adsl eller GPRS - dags att uppdatera?

Radiolänk, satellit, adsl, GPRS – Behoven och kravbilden på uppkoppling har förändrats snabbt och många sitter med gammal teknik. Har även ditt företag ett lapptäcke av olika kommunikationslösningar?

Managerad Uppkoppling – en helhetslösning

Ökar antalet uppkopplingar i verksamheten? Då har du säkert också märkt av ett ökat behov av drift och underhåll. Vi på Net1 har lyssnat på våra kunder och tagit fram tjänsten Managerad Uppkoppling. Vi ser till dina uppkopplingar alltid fungerar och är uppdaterade med den senaste mjukvaran. Tjänsten fungerar som en kostnadseffektiv helhetslösning som gör att din IT-avdelning kan fokusera på annat.

Privat 4G-nät – vägen till nya kunder

Är du beroende av kundens uppkoppling för att kunna leverera din tjänst, men nekas åtkomst till kundens nätverk? Det är en utmaning allt fler tjänsteleverantörer står inför. Med ett privat 4G-nät har du en alternativ uppkoppling för din tjänst och slipper därmed riskera att förlora viktiga affärer.

MLT: VPN ökar affärsmöjligheterna

Tack vare egna nätverk kan MLT alltid leverera trygghet och kvalitet till sina kunder, oavsett var de befinner sig och utan att kundens IT-avdelning behöver vara involverad. VPN är en framgångsfaktor för MLT.

Guide till rätt M2M-uppkoppling

Inom de flesta branscher utvecklas idag nya och innovativa applikationer och tjänster för att bättre kunna monitorera, analysera och styra verksamheten. Med det följer behovet att koppla upp dessa smarta applikationer och enheter med M2M, maskin-till-maskin-kommunikation. Men det finns ett flertal variabler som påverkar val av uppkoppling av din M2M-lösning. Till exempel hur affärskritisk är M2M-applikationen, vilken mängd data som ska skickas eller om behöver datan skyddas från insyn från obehöriga?