Digitalisering - Gjord på rätt sätt

Varje dag, dygnet runt överförs, bearbetas och analyseras data som är kritiska för din verksamhet. I ett alltmer digitalt samhälle är det en förutsättning för att ditt företag ska hålla jämna steg med konkurrenterna och tillgodose dina kunders behov.

Denna digitala transformation kan, om den görs på rätt sätt, medföra en mängd olika värden. Den kan sänka dina kostnader genom att effektivisera och automatisera processer, men också frigöra dyrbar tid för dina anställda som annars hade gått åt till att hantera dessa processer manuellt. Den kan till och med göra att din leverans blir mer gynnsam för dina kunder, genom smartare lösningar som ger dem ökat värde.

Men de nya affärsmöjligheter som skapas genom ny teknik ställer även allt högre krav på den infrastruktur som bygger våra nätverk. För att du ska kunna navigera rätt i ett konstant flöde av affärskritisk information är det avgörande att du har ständig tillgång till dina data och kan säkerställa att de överförs i en säker, digital miljö. Därför finns Net1.

Energi

Net1 har hjälpt Mälarenergi levererar el till omkring 150 000 invånare i Mälardalen. Läs kundcaset igenom att klicka på knappen.

Säkerhet

Om man inte säkrar sin IT-miljö på rätt sätt riskeras man att hackas. Läs guiden om hur du säkrar dina IT-lösningar med hjälp av en VPN-tunnel.

Vatten & Avlopp

Gällivare Kommun stod inför stora utmaningar, och att säkra samhällskritiska funktioner blev svårare. Läs mer om hur de säkrade sin uppkoppling och effektiviserade sitt arbete.

Vi försäkrar oss om att ditt företag alltid fungerar

Med våra produkter och tjänster möjliggör vi digital transformation. Självklart krävs mer än uppkoppling för att uppnå digital transformation inom en verksamhet, men det är en kritisk del av den infrastruktur som gör transformationen möjlig.

Det som skiljer oss från våra konkurrenter är att vi tar ansvar genom hela kundrelationen, erbjuder lösningar som anpassas efter dina individuella behov och säkerställer att dina data är alltid är säkra och genom en stabil och obruten uppkoppling.

Genom att integrera våra lösningar i din verksamhet kommer möjligheterna att samla in och analysera data att vara obegränsade. På så sätt kommer du även att fatta bättre beslut som gynnar din affär och skapar större värde för hela din organisation. Vi vill hjälpa dig på resans gång – från början och hela vägen mot dina mål.

Vi hjälper verksamheter i arbetet mot digitala transformation och skapar rätt förutsättningar för mer resurseffektiva arbetssätt. De nya affärsmöjligheter som skapas genom teknikens framfart innebär att vi nu ställs inför allt högre krav på den infrastruktur som bygger våra nätverk. Sensorer och annan närverksutrustning måste på ett helt annat sätt än tidigare kunna stå pall – oavsett vilken miljö den än befinner sig i – och samtidigt säkerställa säker och stabil uppkoppling för affärskritiska data och applikationer. 

Genom att integrera våra lösningar i din verksamhet kommer möjligheterna att samla in och analysera data att vara obegränsade. På så sätt kommer du även att fatta bättre beslut som gynnar din affär och skapar större värde för hela din organisation. Vi vill hjälpa dig på resans gång – från början och hela vägen mot dina mål.

 

 

Säkerhet med VPN

Är din kritiska kommunikation säker?

M2M-kommunikation

Kan du nå din utrustning överallt du behöver?

Uppkopplingar

Frigör resurser med en managerad uppkoppling.

Industriell utrustning

Säkra dina endpunkter med industriell utrustning.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för tips, inspiration och nyheter om det senaste inom företagskommunikation.